Cô giáo như mẹ hiền

Khai giảng năm học 2019-2020
Địa chỉ: Xã Hồng Nam - tp Hưng yên
 • Hà Thị Thuỳ Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giaó viên
  • Điện thoại:
   0902081356
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo Hà Thị Thuỳ Ngân- GV chủ nhiệm lớp 5B

 • Vũ Thị Lụa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gíao viên
  • Điện thoại:
   0989259953
  • Email:
   Luavu@gmai.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo Vũ Thị Lụa - GV chủ nhiệm lớp 5A

 • Bùi Thị Thanh Thản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giaó viên
  • Điện thoại:
   0974499934
  • Email:
   buithithanhthan89@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo Bùi Thị Thanh Thản - GV chủ nhiệm lớp 4A- Trưởng BTT nhân dân

 • Nguyễn Thị Bạch Tuyết
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0355177452
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết - GV chủ nhiệm lớp 4C - Kiêm thủ quĩ nhà trường.

 • Hoàng Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV - Tổ phó tổ 4 -5 tuổi.
  • Điện thoại:
   0385793775
  • Email:
   hoanghanhmnhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo Hoàng Thị Hồng Hạnh - GV chủ nhiệm lớp 4C - Tổ phó tổ 4-5 tuổi

 • Bùi Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4 -5 tuổi.
  • Điện thoại:
   0977705482
  • Email:
   lananhmn81@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo Bùi Thị Lan Anh - GV - tổ trưởng tổ 4-5 tuổi.

 • Ngô Thị Thuý Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Gíao viên
  • Điện thoại:
   0968236442
  • Email:
   ngothithuyhue1990@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo Ngô Thị Thuý Huệ - GV chủ nhiệm lớp 4B

 • Lê Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0904080112
  • Email:
   Vananhle1980@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo Lê Thị Vân Anh - Hiệu trưởng trường MN Hồng Nam, thành phố Hưng Yên.

 • Dương Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0973416172
  • Email:
   duonglienmnhn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô giáo Dương Thị Liên- Phó hiệu trưởng trường MN Hồng Nam, thành phố Hưng Yên